Quản lý và lọc đơn của shop quen
 • Quản lý và lọc đơn của shop quen, đây là tính năng rất hữu ích giúp shipper nhận đơn từ shop quen nhanh hơn và hiệu quả hơn
  Mở menu bên trái sau đó nhấn vào cài đặt hệ thống để mở mục cài đặt 
   
   Nhấn vào mục shop quen để cài đặt tính năng này
   
   
   
  Mặc định hệ thống coi shop có số điện thoại lưu trong danh bạ của bạn là shop quen, ngoài ra bạn có thẻ cài đặt cả những shop mà bạn đã liên hệ có trong lịch sử cuộc gọi của bạn được tính là shop quen 
   
   
  Khi nhận được đơn của shop quen hệ thống sẽ thông báo để bạn biết theo các tính năng mà bạn đã cài đặt
  + Rung máy khi có đơn
  + Âm thanh thông báo khi có đơn
  + Tự động gọi cho shop quen
  + Tự động nhắn tin cho shop quen
  + Tự động lưu 

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay