Đăng xuất tài khoản shipper
  • ShipVN hướng dẫn các bạn các bước để đăng xuất tài khoản shipper khỏi ứng dụng ShipVN
    Trong trường hợp các bạn muốn nghỉ ngơi không nhận thông báo đơn hàng, hoặc một số trường hợp gia hạn tài khoản cần thoát ứng dụng và mở lại để hệ thống cập nhật ngày sử dụng mới
    Trên giao diện ứng dụng các bạn chọn tab "Menu"- android | "Tài khoản" - IOS
    Sau đó các bạn nhấn vào mục đăng xuất để thoát tài khoản khỏi ứng dụng  
     

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay