Xem danh sách đơn hàng đã lưu và các shipper đã nhận đơn
  • Sau khi tạo đơn và gọi shipper shop có thể kiểm tra lại đơn hàng đã tạo và danh sách các shipper đã nhận đơn
    Trong giao diện ứng dụng ShipVN các bạn nhấn vào tab Lưu đẻ xem các thông tin này 

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay