Phí ship là gì?, Phí ứng là gì?
  • Nhiều bạn mới đăng ký sử dụng ShipVN chưa biết một số từ hay được sử dụng trong đơn hàng, ShipVN xin giải thích để các bạn biết
     
    Ứng: là tiền mà shop yêu cầu shipper đặt lại trước khi nhận hàng đi giao cho khách
     
    Phí Ship: là tiền công của shipper khi giao hàng thành công, tiền ship này có thể do shop trả lúc giao hàng hoặc do khách trả lúc nhận hàng

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay