Nhận đơn hệ thống là miễn phí, dành cho tất cả tài khoản trả phí và tài khoản miễn phí
  • Shipper có thể nhận các đơn hệ thống, đơn mầu đỏ hoàn toàn miễn phí và không phải gia hạn tài khoản để nhận những đơn này
    Khi bạn nhận được thông báo đơn hệ thống (đơn đỏ) bạn có thể nhận đơn kể cả tài khoản shipper của bạn có còn hạn hay không
    ShipVN xin thông báo để các bạn shipper biết và sử dụng tính năng hữu ích này nhé 

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay