Làm sao để shipper mở ảnh trên đơn to hơn để nhìn cho rõ
  • Hiện tại ShipVN chưa hỗ trợ click vào ảnh để xem to hơn nhưng shipper có thể xem to hơn bằng cách nhấn vào đơn sau đó chọn comment facebook, khi đó ShipVN sẽ mở trang facebook với đơn đó kèm theo ảnh đầy đủ và to hơn để shipper có thể xem và đọc các thông tin cần thiết

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay