Không sử dụng có phải mất phí không?
 • ShipVN áp dụng theo ngày sử dụng có nghĩa là khi bạn nạp thẻ ứng dụng tự động gia hạn tài khoản cho bạn theo số ngày tương ứng 5k/ 1 ngày
  Khi đã gia hạn và không sử dụng thì ngày sử dụng cũng sẽ tự hết hạn khi đến hạn
  Nếu không sử dụng mà bạn không nạp thẻ thì bạn hoàn toàn không phải nạp và không mất bất kỳ khoản phí nào
  Khi nào bạn sử dụng thì mới phải nạp thẻ
  Nếu bạn không sử dụng thường xuyên thì bạn chỉ nên nạp thẻ cào mệnh giá nhỏ
  Nếu bạn sử dụng thường xuyên thì nên nạp thẻ cào mệnh giá lớn để nhận được thêm khuyến mãi từ ShipVN 
  Ứng dụng ShipVN không có tính năng tự trừ tiền trên tài khoản điện thoại của bạn 

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay