Cung cấp website riêng miễn phí cho đại lý, đối tác
  • Khi đăng ký làm đại lý, đối tác của ShipVN khách hàng sẽ được cung cấp một website riêng miễn phí, bao gồm đầy đủ các thông tin liên lạc, hỗ trợ của đại lý để đại lý có thể xúc tiến quảng bá thu hút khách hàng và nhậnc hiết khấu,  hoa hồng từ ShipVN
    Thông tin liên hệ trên website đại lý sẽ giống như sau: 
    Hoặc quý khách có thể truy cập website mẫu cho đại lý tại địa chỉ: http://daily.shipvn.com.vn 

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay