Các loại đơn và cách phân biệt, đơn xanh?, đơn đỏ?...
  • ShipVN hướng dẫn shipper phân biệt các loại đơn thông báo trên ứng dụng để tiện sử dụng
    Đơn đỏ: là đơn gần bạn do shop sử dụng ứng dụng ShipVN để đặt đơn
    Đơn xanh biển: Là đơn gần bạn do shop sử dụng ứng dụng ShipVN để đặt đơn nhưng không có giá và yêu cầu shipper đặt giá, hệ thống sẽ gửi thông tin và giá của các shipper để cho shop chọn
    Đơn xanh lá: là đơn hệ thống ShipVN tự động lọc trên facebook ở gần bạn và có khả năng nhận được đơn cao, loại đơn này có nhược điểm hay bị sai hoặc nhầm số của shop

Các tin khác


DMCA.com Protection Status
Chat hỗ trợ
Chat ngay